logo-header.svg

Đánh Giá Hồ Sơ Làm Việc & Định Cư Tay Nghề

Bảng khảo sát dưới đây sẽ giúp chúng tôi có được những thông tin cơ bản về quý khách, trên cơ sở đó SEED Immigration có thể đưa ra những đánh giá chính xác về các chương trình di trú/định cư phù hợp nhất. Trường hợp quý khách nhận thấy các điều kiện của mình chưa phù hợp để trả lời những câu hỏi trong bảng khảo sát, vui lòng liên hệ với SEED Immigration qua các kênh liên lạc để được tư vấn cụ thể hơn.

Xin lưu ý rằng nếu quý khách không có việc làm được trả lương trong vòng 10 năm gần đây, quý khách có thể không đủ điều kiện cho diện Định cư Tay nghề.

SEED Immigration cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng cung cấp.

Trình độ học vấn cao nhất của quý khách
Quý khách có thể cung cấp thông tin bổ sung mà quý khách nghĩ là hữu ích cho việc đánh giá nhập cư Canada của mình?
Nếu quý khách đã làm nhiều hơn một công việc, vui lòng gửi Resume vào địa chỉ email @contact@seedimmigration.com

Đánh Giá Hồ Sơ Định Cư Doanh Nhân (Tỉnh bang, Liên bang, Thị thực Khởi nghiệp - SUV)

Mẫu đánh giá hồ sơ này dành cho cá nhân có chuyên môn trong những lĩnh vực khác nhau, có kinh nghiệm quản lý hoặc chủ doanh nghiệp, có tài sản ròng và nguồn thu nhập tốt.

Trường hợp quý khách nhận thấy các điều kiện của mình chưa phù hợp với các mẫu đánh giá trên Website này, vui lòng liên hệ với SEED Immigration qua các kênh liên lạc để được tư vấn cụ thể hơn.

SEED Immigration cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng cung cấp.

Trình độ học vấn cao nhất của quý khách
Quý khách có ít nhất hai năm trong năm năm gần nhất:
Quý khách có thể cung cấp thông tin bổ sung mà quý khách nghĩ là hữu ích cho việc đánh giá nhập cư Canada của mình?
Gửi email cho chúng tôi contact@seedimmigration.com