logo-header.svg

SUV

Định cư cho cả gia định dựa vào ý tưởng hoặc dự án khởi nghiệp mang tính sáng tạo và đột phá

ICT

Con đường định cư dành cho nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc chuyên gia

PNP

Nhiều con đường khác nhau để định cư tại mỗi tỉnh bang nhất định đã chọn

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ DOANH NHÂN

Đầu tư - kinh doanh là con đường phù hợp với rất nhiều người để nhập cư vào Canada. Nếu quý khách có một ý tưởng kinh doanh sáng tạo cùng với tinh thần hợp tác, hãy tham gia chương trình Thị Thực Khởi Nghiệp (SUV). Nếu quý khách đã có doanh nghiệp tại Việt Nam và muốn mở một chi nhánh tại Canada, chương trình Luân Chuyển Nhân sự Nội Bộ Công Ty (ICT) là dành cho quý khách. Còn nếu quý khách sẵn sàng sống tại một tỉnh bang nào đó thì Chương Trình Định cư Doanh nhân Tỉnh Bang (BI-PNP) là hoàn toàn phù hợp. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn Chương trình Định cư Canada phù hợp nhất dành cho quý khách!

01

bangx.png bangd.png

Thị Thực Khởi Nghiệp (SUV)

Chương trình Thị thực Khởi nghiệp Canada – Start-up Visa (SUV) được Bộ Di trú, Người Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) công bố và xác nhận trở thành một chương trình nhập cư chính thức của Canada vào năm 2018. Chương trình được kiến tạo nhằm thu hút các nhà khởi nghiệp, doanh nhân nước ngoài đem ý tưởng và dự án khởi nghiệp mang tính sáng tạo cao đến Canada, đặc biệt những dự án có tích hợp về khoa học và công nghệ nhằm giúp Canada gầy dựng nên những “Thung lũng Silicon” huyền thoại. Theo chương trình, các nhà khởi nghiệp và người phụ thuộc sẽ được cấp quyền thường trú nhân vĩnh viễn khi IRCC được thuyết phục rằng doanh nghiệp khởi nghiệp được hình thành ở Canada: – có khả năng tạo ra việc làm cho lực lượng lao động ở Canada; – thực hiện ý tưởng hoặc dự án khởi nghiệp mang tính sáng tạo đột phá; và – có tiềm năng lớn mạnh và lan toả trên thị trường toàn cầu. Những ứng viên thành công theo chương trình này sẽ được cấp quyền thường trú nhân vĩnh viễn, ngay cả khi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp khởi nghiệp không được như mong muốn. Với nhiều điểm ưu việt, Chương trình Thị thực Khởi nghiệp Canada nhanh chóng trở thành chương trình định cư được nhiều nhà khởi nghiệp, quản lý cấp cao, doanh nhân lựa chọn để đưa gia đình đến lập nghiệp và định cư ở đất nước lá phong.

Xem thêm a-next.svg

02

bangx.png bangd.png

Định Cư Doanh Nhân Tỉnh Bang (BI-PNP)

Ứng viên cho tất cả các Chương trình Định cư Doanh nhân Tỉnh bang phải đáp ứng các yêu cầu chung của Liên bang để được vào Canada. Các ứng viên đang tìm kiếm Đề cử Tỉnh bang từ bất kỳ tỉnh bang nào trước tiên phải đảm bảo đáp ứng các tiêu chí của chương trình cụ thể của tỉnh bang đó và nộp đơn theo 2 phần: đầu tiên, gửi cho cơ quan quản lý chương trình của tỉnh bang đó và tiếp theo, gửi đến Cơ quan Chính phủ Liên bang chịu trách nhiệm tuyển chọn người nhập cư cho Canada. Mỗi tỉnh bang có thể tổ chức nhiều chương trình vào các thời điểm khác nhau trong năm dựa trên nhu cầu và mục tiêu của tỉnh. Tuy nhiên, các yêu cầu của các chương trình rất khác nhau và có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Dưới đây là tổng quan Chương trình Định cư Doanh nhân Tỉnh bang ở một số tỉnh. Để tìm hiểu thêm về các chương trình khác nhau của tỉnh bang và đánh giá trình độ của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Xem thêm a-next.svg

03

bangx.png bangd.png

Luân Chuyển Nhân Sự Nội Bộ Công Ty (ICT)

Những công ty nước ngoài có công ty mẹ, chi nhánh, công ty con, hoặc công ty liên kết đặt trụ sở ở Canada có thể đưa những nhân sự chủ chốt tới làm việc ở Canada thông qua chương trình Luân Chuyển Nhân sự Nội Bộ Công Ty (ICT). Giấy phép lao động được cấp trong chương trình này sẽ được miễn LMIA.

Mặc dù vậy, những công ty muốn tham gia vào Chương Trình ICT phải tuân thủ đầy đủ những yêu cầu liên quan đến vấn đề làm việc ở Canada, bao gồm cả việc xin Thị Thực Tạm Trú (TRV) cho nhân viên (nếu có yêu cầu).

Xem thêm a-next.svg

    ĐẶT LỊCH TƯ VẤN