logo-header.svg

Làm việc và Định cư Canada dành cho
lao động có tay nghề

Nếu đủ điều kiện tham gia vào hệ thống Express Entry, quý khách có thể không cần giấy phép lao động (Work Permit) để xin thường trú nhân (PR). Như một sự lựa chọn, quý khách cũng có thể làm việc tại Canada trước khi xin thường trú nhân bằng cách xin cấp giấy phép lao động. Tuy nhiên, điều kiện xin Work Permit sẽ khác nhau tùy vào từng chương trình. Vì thế, người nộp đơn cần tìm hiểu kỹ những yêu cầu cụ thể phải đáp ứng khi chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép lao động Canada để đạt được kết quả tốt đẹp.

Không có sản phẩm

    ĐẶT LỊCH TƯ VẤN